Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsstyrke

I 2014 tilsvarte arbeidsstyrken i Norge 2 734 000 personer, en økning fra året før på 30 000 personer, eller 1,1 prosent. Det anslås at arbeidsstyrken øker med 1,1 prosent også fra 2014 til 2015.

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og antall arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) slik den måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2015, avsnitt 2.4