Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Asyl– ny tilskuddsordning

Regjeringen foreslår å bevilge 500 000 kroner til å opprette en ny tilskuddsordning for frivillige organisasjoner. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å ivareta barn med lang oppholdstid i Norge ved retur.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet