Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Asyl–uttransporterte barn

Det vil bli innført en bestemmelse i utlendingsregelverket som innebærer at enkelte barn skal få sine saker om opphold behandlet på nytt etter utlendingsloven § 38 og utlendingsforskriften § 8-5, ved fremsettelse av omgjøringsanmodning fra utlandet.

Ordningen skal gjelde barn som er uttransportert mellom 1. juli 2014 og 18. mars 2015, som har oppholdt seg i Norge i mer enn 4 år, og som ikke har fått sin sak prøvd etter utlendingsforskriften§ 8-5 etter 8. desember 2014.

Regjeringen foreslår at barn og familiemedlemmer som gis oppholdstillatelse etter denne ordningen skal få dekket sine utgifter til reisen tilbake til Norge.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet