Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Aviser - merverdiavgift

Regjeringen tar sikte på å notifisere fritak for merverdiavgift (nullsats) for e-aviser til ESA.

Avgrensning av den reduserte satsen må avklares i notifikasjonsprosessen med ESA.

For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014–2015) kapittel 17