Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom - foreldrestøttende tiltak

Regjeringen foreslår å øke rammen for ordningen Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak med til sammen 11,9 millioner kroner. Satsingen inngår i strategien: Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi (2015-2017).

Tilskuddsordningen skal stimulere flere kommuner til å ta i bruk tiltak som gir barn tidlig hjelp i hjemmet.

Les egen pressemelding her

Se også Barnefattigdom, Barnefattigdom - frivillighetsfeltet,  Barnefattigdom - jobbsjansen, Barnefattigdom – ny tilskuddsordning, Barnefattigdom – ungdomslos, og Barnefattigdom – tiltak i byer