Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom - ny tilskuddsordning

Regjeringen foreslår å opprette en ny tilskuddsordning til tiltak som gir en mer systematisk oppfølging av barn av psykisk syke og barn av rusmisbrukere i kommunene. Regjeringen foreslår å bevilge 9 millioner kroner til tilskuddsordningen.

Kommuner kan søke om tilskudd til tiltak som bygger på erfaringene fra Modellkommuneforsøket. Satsingen inngår i strategien: Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi (2015-2017). Bufdir får ansvar for forvaltning av ordningen.

Les egen pressemelding her

Se også Barnefattigdom, Barnefattigdom - frivillighetsfeltet,  Barnefattigdom – foreldrestøttende tiltak, Barnefattigdom - jobbsjansenBarnefattigdom – ungdomslos, og Barnefattigdom – tiltak i byer