Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom – jobbsjansen

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til forsøk med utvidelse av jobbsjansen. Utvidelsen innebærer grunnleggende kvalifisering for foreldre i lavinntektsfamilier, særlig rettet mot familiegjenforente til nordiske statsborgere. Satsingen inngår i strategien: Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi (2015-2017).

Målet er økt sysselsetting og kvalifisering for deltakelse i arbeidslivet blant innvandrere, og særlig kvinner.

Les egen pressemelding her

Se også Barnefattigdom, Barnefattigdom - frivillighetsfeltet,  Barnefattigdom – foreldrestøttende tiltakBarnefattigdom – ny tilskuddsordning, Barnefattigdom – ungdomslos, og Barnefattigdom – tiltak i byer