Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom –tiltak i byer

Regjeringen foreslår å øke rammen for tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn med 5 millioner kroner. Satsingen inngår i strategien: Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi (2015-2017).

Tilskuddsordningen er et virkemiddel som skal bidra til bedre oppvekst- og levekår i de større byene gjennom å etablere og utvikle åpne og inkluderende møteplasser for utsatte barne- og ungdomsgrupper i alderen 10-20 år.

Les egen pressemelding her

Se også Barnefattigdom, Barnefattigdom - frivillighetsfeltet,  Barnefattigdom – foreldrestøttende tiltak, Barnefattigdom - jobbsjansen, Barnefattigdom – ny tilskuddsordning og Barnefattigdom – ungdomslos