Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnefattigdom

Regjeringen foreslår å øke rammen for den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom med 10 millioner kroner.

Satsingen inngår i strategien: Barn som lever i fattigdom – regjeringens strategi (2015-2017). Formålet med tilskuddsordningen er å gi flere barn og unge som vokser opp i fattige familier mulighet til å delta i ferie- og fritidsaktiviteter. Ordningen er rettet mot alle landets kommuner og frivillige lag og organisasjoner.

Les egen pressemelding her

Se også Barnefattigdom - frivillighetsfeltet,  Barnefattigdom – foreldrestøttende tiltak, Barnefattigdom - jobbsjansen, Barnefattigdom – ny tilskuddsordning, Barnefattigdom – ungdomslos, og Barnefattigdom – tiltak i byer