Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Beredskapsøvelse

Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 millioner kroner til en beredskapsøvelse i Troms og Finnmark for avdelinger fra Heimevernet og Hæren. Det vil være aktuelt å gjennomføre tiltaket som en alarmøvelse for å teste enhetenes beredskapssystemer. Øvelsen vil bidra til å øke den operative og beredskapsmessige evnen i både Heimevernet og Hæren.