Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bilavgifter - helhetlig gjennomgang

Regjeringen varslet en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. Målet er en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark.

En arbeidsgruppe med regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre har kommet til enighet om prinsipper og retning for framtidens bilavgifter.

Det legges blant annet opp til endringer i engangsavgiften i mer miljøvennlig retning. Videre skal fordelene for nullutslippsbiler beholdes ut 2017 og deretter gradvis fases ut.

Regjeringen foreslår ikke avgiftsendringer i 2015, men omtalen varsler en retning for videre bilavgiftspolitikk.

For nærmere omtale, se Revidert nasjonalbudsjett 2015, avsnitt 4.2