Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Biodiesel og bioetanol

Regjeringen foreslår å ikke gjennomføre Stortingets anmodningsvedtak om å frita biodiesel fra veibruksavgift og å innføre halv veibruksavgift på bioetanol. I stedet foreslår Regjeringen å redusere veibruksavgiften på biodiesel og mineralolje (autodiesel), i kombinasjon med å øke CO2-avgiften på autodiesel.

Det vises til omtale i Prop. 120 LS (2014–2015) kapittel 5