Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Biogass i buss

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til en ny og midlertidig tilskuddsordning for å stimulere til bruk av biogass i fylkeskommunal kollektivtrafikk med buss. Ordningen gjelder trafikk som ellers vil bli omfattet av avtaler med fylkeskommunene om kjøp av transporttjenester. Ordningen administreres av Samferdselsdepartementet og gjelder fra 1. juli 2015. Samferdselsdepartementet vil utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet