Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Blålys i Toll- og avgiftsetaten

Regjeringen ønsker å styrke Toll- og avgiftsetatens grensekontroll og har besluttet at Toll- og avgiftsetatens kjøretøy fra 1. juli 2015 skal kunne benytte utrykningsstatus og blålys på permanent basis og over hele landet. Evalueringen av prøveprosjektet med bruk av utrykningsstatus har vist at tiltaket gir vesentlig bedre trafikksikkerhet ved tollkontroll langs landeveien, samtidig som etatens mobile kontroller er blitt mer effektive. Tiltaket er en viktig oppfølging av regjeringens ambisjon om styrket grensekontroll.

For nærmere omtale, se Prop. 119 S (2014-2015)