Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Boplikt prester

Prestenes tjenesteboligordning vil bli lagt om fra 1. september 2015 i forbindelse med at prestenes boplikt oppheves.

Det er inngått avtale om at prestene får en lønnsmessig kompensasjon for endringene i boligordningen, som fra gammelt av er en del av prestenes generelle lønns- og arbeidsvilkår.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 22,8 millioner kroner til økte lønssutgifter.