Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bytteforhold

Bytteforholdet er definert som forholdet mellom eksportpriser og importpriser.

I årene etter årtusenskiftet opplevde Norge en gunstig utvikling i bytteforholdet. Oljeprisen steg kraftig og prisene på importvarer var lave. Siden i fjor sommer har bytteforholdet falt som følge av lavere oljepris.

Se omtale av bytteforholdet i Revidert nasjonalbudsjett 2015, avsnitt 2.2