Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dagligvareportalen

Stortinget vedtok 3. mars 2015 å etablere en dagligvareportal i løpet av 2016. For å komme i gang med arbeidet omprioriterer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1,5 millioner kroner til utvikling av portalen i 2015.