Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dagpenger

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til dagpenger i 2015 med 1 400 millioner kroner.

Årsaken er økt ledighetsanslag og forventninger om en økt andel ledige med dagpengerettigheter. I tillegg foreslår Regjeringen å øke bevilgningen i 2015 med ytterligere 103 millioner kroner som følge av endringer i permitteringsregelverket, se permittering.

Samlet sett foreslår Regjeringen å øke dagpengebevilgningen med 1 503 millioner kroner, fra 12 400 millioner kroner til 13 903 millioner kroner i 2015.

Dagpenger under arbeidsløshet har som formål å midlertidig sikre inntekt til personer som har mistet sitt arbeid, men skal samtidig være innrettet slik at de motiverer til aktiv arbeidssøking. På den måten er dagpengene ikke bare en av folketrygdens inntektssikringsordninger, men også et arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel.