Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dialogtiltak tros- og livssynssamfunn

Regjeringen la i juni 2014 frem en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Et av tiltakene i planen er å styrke tros- og livssynsdialogen.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en bevilgning på 4 millioner kroner til dialogtiltak og tiltak mot radikalisering i 2015.