Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Direktoratet for mineralforvaltning

Regjeringen foreslår å øke Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbards (DMF) budsjett med fem millioner kroner i 2015. Dette skal bedre direktoratets mulighet til å sørge for at mineralloven overholdes. Pengene omdisponeres fra kartleggingsprogrammet av mineraler under Norges geologiske undersøkelse.