Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dokumentavgift

Regjeringen vil overføre det faglige ansvaret for dokumentavgiften og saksbehandling knyttet til avgiften fra Toll- og avgiftsdirektoratet til Skatteetaten fra 1. januar 2016. Finansdepartementet vil samtidig gi Skatteetaten kompetanse til å behandle klager som gjelder dispensasjon og tilleggsavgift.

For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 14

Se også Særavgifter, Toll- og avgiftskrav – innkreving og Skatteoppkreving