Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

E-resept

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 15,8 millioner kroner for å starte arbeidet med moderniseringen av e-resept.

En viktig del av tiltaket er å sørge for at e-reseptløsningen blir oppgradert og robust med høy tilgjengelighet, og bedre rustet til å håndtere økningen i antall resepter.