Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 2 398 millioner kroner til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, i 2015. Dette er en økning på 344 millioner kroner fra vedtatt budsjett for 2015.

Økningen skyldes endringer i valutakursen og etterberegninger av kravet til Norges kontingent for 2013.