Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elavgift

Regjeringen foreslår å øke elavgiften med 0,5 øre per kWh fra 1. juli 2015. Provenyet anslås til 150 millioner kroner påløpt og 75 millioner kroner bokført i 2015.

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2016 foreslå endringer i elavgiften slik at store datasentre betaler redusert sats.

For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014–2015) kapittel 8