Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elbiler - merverdiavgift

Regjeringen tar sikte på å iverksette merverdiavgiftsfritaket for leasing av elbiler om omsetning av elbilbatterier 1. juli 2015.

ESA godkjente 21.april 2015 utvidelsen av merverdiavgiftsfritaket til å omfatte leasing og elbilbatterier. Det eksisterende merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elbiler ble også godkjent. Forslag til forskriftsbestemmelser ble sendt på høring i mai 2015.

For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014–2015) kapittel 18