Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ensomhet

Som en oppfølging av Folkehelsemeldingen (Meld. St. 19 (2014-2015) foreslår Regjeringen å bevilge 10 millioner kroner for tiltak mot ensomhet. Regjeringen foreslår følgende tiltak:

  • Tre millioner til å utvikle og utprøve teknologiske verktøy som kan mobilisere pårørende, unge og eldre på måter som kan motvirke ensomhet og som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.
  • Øke tilskuddet til frivillige organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen med tre millioner kroner.
  • Fire millioner kroner for å styrke frivillige organisasjoners arbeid med å aktivisere eldre fysisk og sosialt.