Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Heimevernet

Regjeringen foreslår å bevilge 3,6 millioner kroner til økt øvingsaktivitet for Heimevernet i Finnmark. Formålet er å øke den operative evnen og høyne det militære aktivitetsnivået i Finnmark.