Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Helseforvaltningen – organisering

Regjeringen går inn for en ny virksomhetsstruktur for Helse- og omsorgsdepartementets underliggende etater innen 1. januar 2016. Ny virksomhetsstruktur skal effektivisere og etablere en mer brukerorientert helseforvaltning som unngår dobbeltarbeid. Antallet etater reduseres fra 15 til 11. Den nye organiseringen skal rendyrke Helsedirektoratets rolle som forvaltningsorgan og Nasjonalt folkehelseinstitutts rolle som kunnskapsprodusent. E-helsedivisjonen i Helsedirektoratet trekkes ut og etableres som et direktorat for IKT i helse- og omsorgssektoren for å sikre bedre gjennomføringsevne og en mer koordinert IKT-utvikling i hele helse- og omsorgssektoren. Det skal etableres et nytt klageorgan for helsesektoren for å gi en mer effektiv og brukerorientert klagebehandling.