Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hjerdøla kraftverk

Regjeringen foreslår å selge de hjemfalte rettighetene til kraftverket Hjerdøla i Tinn kommune. Overføringsanleggene består av et inntaksarrangement i sidevassdraget Hjerdøla og en overføringstunnel til Skarfossdammen i hovedvassdraget Måna.

Teknisk verdi for anlegget er beregnet til 9,5 millioner kroner. Hydro er eneste aktuelle kjøper av reguleringsanleggene og avhendingen skjer derfor ved direkte salg basert på teknisk verdi. En tredjedel av salgssummen tilfaller Tinn kommune.

Se omtale i Prop. 119 S (2014-2015), kapittel 1821 og 4821