Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jan Mayen

Regjeringen forslår å bevilge 3 millioner kroner til nytt kjørespor rundt den rasutsatte fjellskrenten Søyla på Jan Mayen. Det nye kjøresporet vil gjøre det tryggere for personellet å utføre vedlikehold og ettersyn av de mer fjerntliggende installasjonene på øya.