Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kassasystemer

Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassasystemer som vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassa-systemer, og hvor formålet bl.a. er å motvirke skatte- og avgiftsunndragelser og å bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter.

Leverandører av kassasystemer vil etter 1. januar 2017 bare kunne tilby kassasystemer som oppfyller de krav som er stilt til systemet i regelverket, og først etter å ha avgitt en produkterklæring til skattekontoret om at systemet oppfyller disse kravene. Bokføringspliktige må på sin side registrere og dokumentere kontantsalg mv. ved bruk av kassasystem med produkterklæring, og må oppgradere eller anskaffe nytt system. For å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende systemer, foreslås det at de bokføringspliktige først må ha de nye systemene på plass fra 1. januar 2019.

For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 16