Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommunereformen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilrettelegger for en omfattende kommunereform.

Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til et testsystem for matrikkelen i 2015. Matrikkelen er nasjonal felleskomponent og landets offisielle adresseregister, grunneiendomsregister og bygningsregister. Mange elementer i matrikkelen må endres ved en ny kommuneinndeling.

En rekke statlige og kommunale etater henter informasjon fra matrikkelen for å kunne levere tjenester til innbyggere og næringslivet.

Ved kommuneendringer er det behov for å teste systemene som henter data fra matrikkelen i forkant av den tekniske gjennomføringen. Det må derfor utvikles en testdatabase i god tid før de første endringene. Dette skal bidra til at kommunereformen kan gjennomføres samtidig som at statlige og kommunale systemer fortsatt er i vanlig drift.

Et testsystem må være på plass tidlig i 2016 for å gi muligheter til testing før første kommunesammenslåing av Sandefjord, Andebu og Stokke gjennomføres ved årsskiftet 2016/2017.