Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konsumprisindeksen

Den samlede veksten i Konsumprisindeksen (KPI) anslås til 2,1 prosent i 2015 opp fra 2,0 prosent i 2014. Utenom energivarer og avgiftsendringer (KPI-JAE) anslås prisveksten til 2,6 prosent i år opp fra 2,4 prosent i fjor.

KPI viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) benyttes ofte som et mål for den underliggende inflasjonen.