Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) etableres fra 1. juli 2015. Det nye instituttet overtar oppgaver og ansatte fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. NIBIO blir Norges største tverrfaglige forskningsinstitutt innen landbruk og miljø, og blant de aller største forskningsinstituttene i landet. I revidert budsjett følges dette nå opp med å etablere hensiktsmessige og oversiktlige budsjettløsninger.