Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pakkeforløp hjerneslag

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Helsedirektoratets revidering av nasjonalfaglige retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag med en million kroner. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide pakkeforløp for pasienter med hjerneslag, etter modell av pakkeforløp for kreftområdet.