Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pasientskadenemnda

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Pasientskadenemda med syv millioner kroner for å dekke økte utgifter til IKT, samt økte kostnader til saksbehandling.

Pasientskadenemnda behandler klager på vedtak fattet av Norsk pasientskadeerstatning. Antall saker i pasientskadenemnda har derfor sammenheng med antall avviklede saker i Norsk pasientskadeerstatning