Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Permittering

For å gjøre det lettere for bedriftene å planlegge arbeidskraftbehovet og holde på kvalifisert arbeidskraft, foreslår Regjeringen enkelte utvidelser i permitteringsregelverket. Konkret foreslås det å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra 20 til 10 dager og å øke dagpengeperioden under permittering fra 26 til 30 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Begge endringene gis virkning fra 1. juli 2015.

Bevilgningen under kapittel 2541, post 70 økes i 2015 med 103 millioner kroner som følge av endringer i permitteringsregelverket. Den samlede effekten i 2016 er anslått til 225 millioner kroner.

Bevilgningen under kapittel 2541, post 70 økes i 2015 med 103 millioner kroner som følge av endringer i permitteringsregelverket. Den samlede effekten i 2016 er anslått til 225 millioner kroner.