Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petoro AS

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Petoro med 9,5 millioner kroner. Økningen skal dekke ekstern juridisk bistand og annen teknisk bistand i pågående rettstvister, samt kjøp av ekstern spisskompetanse til Petoros arbeid for økt utvinning.

Petoro har behov for ekstern juridisk bistand og annen teknisk bistand i pågående rettstvister for å sikre statens interesser (SDØE) mot økonomisk tap.

Videre foreslår Regjeringen at Petoro får tilført økte budsjettmidler til oppfølging av modne felt for å realisere gjenværende reserver og tilleggsressurser. Økningen skal benyttes til kjøp av ekstern spisskompetanse for gjennomføring av studier, modelleringer mv. med sikte på å få gjennomført tiltak for økt utvinning i interessent­skapene.

For nærmere omtale, se Prop. 119 S (2014-2015) kapittel 1815