Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Poliklinisk virksomhet

I saldert budsjett 2015 ble det lagt til grunn en aktivitetsvekst på 6 prosent fra 2014 til 2015. Prognosen for 2015, basert på oppdaterte aktivitetstall per februar 2015, indikerer at utbetalingene vil bli om lag 39 millioner kroner høyere enn det som var lagt til grunn i saldert budsjett. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 39 millioner kroner i 2015.