Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – beredskap

Som følge av skjerpet trusselbilde foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til politiet med 38,8 millioner kroner for å øke beredskapen og vaktholdet ved Stortinget og andre viktige, demokratiske bygg.