Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – dyrepoliti

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til oppstart av et samarbeidsprosjekt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet til arbeide mot dyrevelferdskriminalitet. Målet er å utvikle system og rutiner for behandling av dyrekrimsaker, slik at alvorlig kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse.