Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – PST

Som følge av det skjerpede trusselbildet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med til sammen 78,3 millioner kroner.

Dette skal gå til økt bemanning i PST både sentralt og i de lokale PST-enhetene, særlig rettet mot fremmedkrigerproblematikk. PST har også behov for nye lokaler.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet