Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Psykisk helsevern

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til utgifter til gjennomføring av tvungen psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket med fire millioner kroner. Bevilgningen skal dekke utgifter til hjemsendelse av utenlandske borgere med alvorlige psykiske lidelser og hjemhenting av norske borgere med alvorlige psykiske lidelser som befinner seg i utlandet.