Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sametinget

Regjeringen foreslår å øke grunnbevilgningen til Sametinget med 1 million kroner i 2015.

Midlene skal bidra til å styrke dialogen og å bistå samiske interesser i saker om utnyttelse av naturressurser og andre inngrep i tradisjonelt samiske områder.