Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Særavgifter

Forvaltningen av særavgifter skal overføres fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten.

Overføring av forvaltningen av særavgifter for registrerte virksomheter og motorvognavgiftene skjer fra 1. januar 2016. Det vises til nærmere omtale i Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 14.

Forslag til regelendringer for overføring av forvaltningen av særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige er sendt på høring 12. mai 2015.

Se også Toll- og avgiftskrav – innkreving, Dokumentavgift og Skatteoppkreving