Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens pensjonskasse

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til Statens pensjonskasse med i alt 661 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2015.

Reduksjonen skyldes i hovedsak at anslaget for utbetalte AFP-pensjoner og uførepensjoner er lavere enn tidligere lagt til grunn og at anslaget for premieinntekter er økt.