Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens pensjonskasse - boliglånsordningen

Anslaget for utbetalinger til boliglån i Statens pensjonskasse er redusert med 11 400 millioner kroner, til 8 700 millioner kroner i 2015. Anslagsendringene må ses i sammenheng med at det i budsjettet for 2015 ble vedtatt å øke påslaget i normrenten med 0,4 prosentenheter fra 1. mars 2015. Boliglånsrenten i SPK følger normrenten og ble dermed økt fra samme tidspunkt, samtidig som renten på boliglån i private banker er redusert.

Videre er anslaget for tilbakebetaling av lån økt med 11 900 millioner kroner, til 21 700 millioner kroner.