Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig eierskap - utbytte

Utbytteinntektene fra selskapene der Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens eierinteresser øker med nær 2,4 milliarder kroner til om lag 17,5 milliarder kroner i 2015.

Utbyttene fra de børsnoterte selskapene har samlet sett økt med nær 1,5 milliarder kroner, og fra Statkraft med vel 800 millioner kroner.