Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlige bygg

Nytt informatikkbygg ved Universitet i Oslo (IFI II)
Regjeringen forslår å bevilge 40 millioner kroner til å rette opp feil og mangler på det nye informatikkbygget ved Universitetet i Oslo.

Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Regjeringen forslår å øke kostnadsrammen med 86,7 millioner kroner til 470 millioner kroner.

Kostnadsøkningen skyldes at byggets konstruksjon er annerledes enn antatt og at byggets tilstand på flere områder er dårligere enn forutsatt.

Framsenteret i Tromsø
Se Framsenteret

Helse- og sosialfagbygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
Regjeringen forslår å bevilge 5 millioner kroner til prosjektering av nytt helse- og sosialfagbygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Samlet prosjekteringskostnad anslås til om lag 25 millioner kroner.

Kurantprosjekter
Kurantprosjekter er statlige byggeprosjekter der leietakeren forplikter seg til å dekke husleieutgiftene innenfor sine økonomiske rammer. Med bakgrunn i økt etterspørsel etter denne typen prosjekter foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med 200 millioner kroner.

22. juli-senteret
Regjeringen foreslår å bevilge 5,5 millioner kroner til etablering av et informasjonssenter om 22. juli. Det er ønskelig at Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata framstår som åpent og inviterende. Det skal være tilgang på god informasjon om hva som skjer i regjeringskvartalet til besøkende og bruken av området fram til nytt regjeringskvartal tas i bruk.