Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statnett SF - utbytte

Konsernets overskudd etter skatt for 2014, justert for endring i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt, ble 1 284 millioner kroner. For regnskapsåret 2014 er utbyttet fastsatt til 25 prosent av konsernets årsresultat etter skatt, justert for endring i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt.

På denne bakgrunn legges det til grunn et utbytte på 321 millioner kroner i 2015.